Evenementenregelaar

De cursus evenementenregelaar is sinds 1 maart 2013 E-learning geworden,Dat wil zeggen dat de politieagent die voorheen de instructie gaf is vervallen. Alleen wij als bedrijf  helpen u bij deze E-learning cursus. We doen hem klassikaal  doorlopen, en bij eventuele vragen die er gesteld worden zullen wij die beantwoorden.Tevens zullen we ook  nog wat extra aandachtspunten aanhalen. Daarna moet iedere cursist de E-learning zelfstandig volgen en de vragen maken en een toets maken. En als je geslaagd bent drukken we de instructieverklaring Evenementenregelaar af, en kunt u zich aanmelden bij een evenement of gemeente waar u wilt gaan helpen.

In deze opleiding wordt uitgelegd uit hoe om te gaan met de taken als evenementen verkeersregelaar en de daarvoor bij behorende en te gebruiken aanwijzingen die nodig zijn om een goede nette en vlotte veilige verkeersdoorstroming te hebben.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor deelnemers die tijdens een evenement zijn betrokken om het verkeer te begeleiden, regelen en/of het stopzetten van het verkeer bij een evenement. De leeftijd voor een evenementen verkeersregelaar is vanaf 16 jaar.

De opleiding ziet er als volgt uit:

  • Wet en regelgeving  ( wegen verkeers wet, RVV )
  • Niet opvolgen van aanwijzing negeren stopteken
  • Communiceren als verkeersregelaar naar weggebruikers
  • Regeling verkeersregelaars Maart 2009
  • Aanstellingen

Voor meer informatie over de opleiding evenementen verkeersregelaar neem dan contact met ons op.